នារីម្នាក់ បានទម្លាយថា គិតថាខ្លួននៅក្មេង សំងំព្យាបាលកូវីដនៅផ្ទះ ហូតធ្វើទុក្ខខ្លាំងទ្រាំលែងបាន ស្រាប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sodenyta Nuon បានដង្ហោះសាររៀបរាប់ថា ៖ << ដោយសារមានប្រអប់​សារ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ច្រេីនខ្ញុំឆ្លេីយមិនអស់ទេចឹងសុំឆ្លេីយជារួមនៅទីនេះ​ ខ្ញុំឈឺកូវិ ត១៣ថ្ងៃ​ហើយ​ថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី​១០ខ្ញុំ​បាន​ស៊ូ​នឹង​វានៅ​ផ្ទះ​ស៊ូឡេីងលែងទៅមុខដល់យប់ថ្ងៃពុធកណ្តាលអាឬ្រាតខ្ញុំស៊ូមិនបានទៀតទេខ្ញុំធ្វេីទុក្ខខ្លាំងណាស់ដង្ហក់ដកដង្ហេីមមិនដល់គ្នាខ្លាំង​ដល់ថ្នាក់ផ្តាំលាប្តីក៏មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាកេីតមកចឹងយូរថ្ងៃដែរហេីយតែខ្ញុំចេះតែទ្រាំទៅនឹកឃេីគេថាយេីងក្មេងចឹងតែពីរអាទិត្យអីធូរហេីយ​😷😭រហូតដាច់ចិត្តខលហៅambulance បុិមិនទាន់គេដាក់អុកសុីហ្សែនអោយរហូតតាំងពីក្នុងឡានមកដល់ពេទ្យគេមេីលយេីងគ្រប់មុខតាមផ្នែកក្នុងខ្លួនទាំងអស់គឺឃេីញថាខ្ញុំរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ( lungebetændelse af co vid )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងសំពាធឈាមចុះខ្លាំង​ឡូវខ្ញុំ​បាន​នៅ​ពេទ្យ​ពីរយប់ពីរថ្ងៃហេីយអាករះល្អជាងនៅផ្ទះច្រេីនមិនសូវធ្វេីទុក្ខ​ដូច​នៅ​ផ្ទះតែខ្ញុំមិនអាចអត់អុកសុីហ្សែនបានទេសូម្បីតែចូលបន្ទប់ទឹកគឺរូបទីបី​ មានពីរសំរាប់នៅលេីគ្រែនឹងមួយទៀតយួរតាមខ្លួន​ ហេីយបេីម្ជុលវិញចា ក់សុះសាច់អស់ហេីយ😭😭

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡូវខ្ញុំបានធូរច្រេីនហេីយប្រហែល៣០ទៅ​៤០%ហេីយ​សង្ឃឹមថាបាន​ទៅជួបគ្រួសារវិញឆាប់ៗ ហេីយ​អរគុណ​ប៉ាម៉ាក់បងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែរបានបារម្ភនឹងសួរសុខទុក្ខរហូត🙏🙏អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ជាកំលាំងចិត្តដ៏ធំអោយខ្ញុំស៊ូ​តតាំង​នឹងជំងឺនេះ🙏🙏 >>

Related posts