មិនលាក់ទេ! អ្នកជិតស្និទ្ធកញ្ញា ពេជ្ររីតា ទម្លា យចរិតពិតរបស់កញ្ញាយ៉ាងច្បាសៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានជ្រារួចមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវ លោកឧកញ៉ា និង អ្នកនាង ពេជ្ររីតា ដែលជាប្រធានបទក្តៅគគុក ។ ទន្ទឹងនិងនេះមានគណនីមួយហ្វេប៊ុកមួយឈ្មោះ អ៊ុក ចន្ថា យុវជន សាន់ហ្វ្រាន់សីុសកូ បានសរសេររៀបរាប់ពីចរិតពិតរបស់កញ្ញា ពេជ្ររីតា ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតមានគេផ្ញេីសារមកសួរពត៌មានទាក់ទងនិងក្មួយស្រីដែលមានរឿងជាមួយឧកញ៉ា និង ជាពិធីការីនី MYTV ខ្ញុំហៅគាត់ថាជាក្មួយស្រីព្រោះម្តាយគាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់រាប់អានជាមួយខ្ញុំ ថ្ងៃនាងធ្វេីពិធីចូលម្លប់ឆ្នាំ២០១៥ ខ្ញុំក៏បានចូលរួមពិធីដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសារក្មួយស្រីជាមនុស្សមានកត្តិយស និងទ្រព្យយស ជីតានាងតាមដឹងក៏ជាមន្រ្តីនៅធនាគារផងដែរ គ្រួសារក្មួយស្រីក៏ជាក្រុមគ្រួសារអភិជន ផ្ទះក្រុមគ្រួសារនាងវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃនៅខាងក្រោយសណ្ឋាគារ ឡឺ ប្រេសុីដង់ ខ្ញុំជឿជាក់ថានាងមិនធ្វេីបែបនេះទេ ហេីយរឿងចោ ទថាលួ ចទូរសព្ទ័ រិតតែមិនអាចទៅរួច!!!

Related posts