ក្រោយល្បីជ.ម្លោះរវាង ឧកញ៉ា ហេង​ សៀ និងកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ស្រាប់តែអ្នកនាងបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដាក់ចំៗថា…

ដូថចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវ ឧកញ៉ា ហេង សៀ និង កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ដែលកំពុងមានការចាបអារម្មណ៍ជាខ្លាំង ហើយមានតារាសិល្បៈ និង មហាជនជាច្រើនតាមដានហេតុការណ៍នេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះបន្ទាប់ពីឃេីញថា​ រឿងមួយនេះ​ ហាក់ពុំមានយុត្តិធម៍​សម្រាប់កញ្ញា​ Yubi ស្រាបតែកំពូលតារាចម្រៀងស្រី​ អ្នកនាង​ ពេជ្រ​ សោភា​ ក៏បានលេីកឡេីង​ នូ​វសំណេរមួយឃ្លាថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការងារគ្នាប៉ុណ្តឹងដែរ មុខមាត់ប៉ុណ្តឹងដែរ បើគ្នាចង់បានលុយគ្នាស្រែកធ្វើអី មនុស្សស្រីម្នាក់ជួបរឿងបែបនេះ ខ្ញុំយល់អារម្មណ៏នោះគេចាប់ អាយុគេស្មើនិងឪពុកទៅហើយនោះហើយជាអារម្មណ៏ស្អ.ប់ ខ្ពើ.ម លើរាងកាយខ្លួនឯង stopviolenceagainstwomen JusticeForWomen JusticeForYubi ReleaseYubi”។

Related posts