រំជួលចិត្តណាស់! ក្មេងតូចអាយុ ៦ ឆ្នាំកើតកូ វី ដ មុនឈានជើងឡើងឡានពេទ្យ ងាកសួរអ្នកផ្ទះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មហាជនថៃមានការរំជួលចិត្តជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំម្នាក់វិជ្ជមានកូ វី ដ-១៩ តែម្នាក់ឯងក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារ ៥ នាក់ ហើយមុនពេលឡើងឡានគេថែមទាំងបានសួរសំណួរមួយដែលមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានទៅកាន់ឪពុកផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ឪពុកក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំ បានចេញមុខមកបញ្ជាក់ថា តេស្តលើកទី ១ លទ្ធផលកូនលោកអវិជ្ជមាន រហូតធ្វើតេស្តលើកទី ២ គឺមានវិជ្ជមានកូ វី ដ-១៩ ពេលនោះលោក និង ភរិយាស្ទើរតែទទួលយកពុំបាន ព្រោះមួយគ្រួសារកូនប្រុសលោកមានវិជ្ជមានកូ វី
ដ-១៩ តែម្នាក់ឯង មិនដឹងថាគេឯកាប៉ុនណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះដែរលោកក៏បន្ថែមទៀតថា មុនពេលឡើងឡានលើកមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានឡើយ ក្រោយកូនរបស់លោកនិយាយថា «ប៉ាតាមកូនធ្វើអីកូនមិនអីទេ កូនផ្ញើមើលអាអូនតូចឱ្យកូនផង កុំ វ៉ៃ ប្អូនខ្ញុំណាប៉ា ចាំខ្ញុំមកវិញចាំខ្ញុំលេងជាមួយប្អូនទៀត» ហើយពាក្យចុងក្រោយដែលលោក និង ភរិយាកាន់តែទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់នោះគឺគេសួរថា «ប៉ាហេតុអ្វីគ្មានអ្នកណាឱបកូនអ៊ីចឹង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្មេងប្រុសតូចម្នាក់នេះបានធ្វើឱ្យប្រជាជនថៃជាច្រើនរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ហើយពេលនេះគេបានទៅដល់មន្ទីពេទ្យព្យាបាលហើយ ចំណែកឯឪពុកម្តាយបានត្រឹមមើលកូនពីចម្ងាយដោយក្តីសោកសៅប៉ុណោះ ៕

Related posts