បុគ្គលិកពេទ្យកាល់ម៉ែតម្នាក់ បានទទួលមរណភាព ក្រោយរកឃើញឆ្លងកូ.វី.ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមលិខិត​ជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រកាល​ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ​ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធ និង បម្រើការងារនៅផ្នែកមន្ទីរពិសោធ នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រម្នាក់ឈ្មោះ ប៊ុន ទិវា បានទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃ​ពុធ ទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ ដោយ​រោគាពាធ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា បុរស​ដែល​បាន​ទទួល​មរណភាព​រូបនេះ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង​ទៅ រូប​លោក​ត្រូវ​បាន​​តេស្ត​រក​ឃើញ​ឆ្លង​វី.រុ.ស​កូ.វី.ដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​ជា​​យ៉ាង​ណា ចំពោះ​មូលហេតុ​នៃ​ការ​ស្លាប់​របស់​គាត់ អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​វី.រុ.ស​កូ.វី.ដ-១៩ ឬ​ ជំងឺ​ប្រចាំ​កាយ​យ៉ាង​ណា​នោះ ខាង​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​បញ្ជាក់នៅឡើយទេ ៕

Related posts