បានជួបមុខកូនវិញហើយ! មុននេះបន្តិច សួស វីហ្សា បានប្រកាស ថាខ្លួនជាសះស្បើយ ពីជំ.ងឺកូ.វី.ដ​១៩​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននេះបន្តិច តារាចម្រៀងស្រី នៅក្នុងផលិតកម្ម ហង្សមាស អ្នកនាង សួស វីហ្សា បានប្រកាសថា ខ្លួនបានជាសះស្បើយពីជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមសម្តីរបស់អ្នកនាង ដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងផេកផ្លូវការ កាលប៉ុន្មាននាទីមុននេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកនាង សួស វីហ្សា បានចូលសម្រាកព្យាបាលជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុង សណ្ឋាគារGreat Duke ដូច្នេះរយៈពេល១៧ថ្ងៃគត់ ដែលអ្នកនាង បានសម្រាកព្យាបាលនៅទីនោះ ហើយជាលទ្ធផល ពេលនេះ អ្នកនាង​ ក៏បានជាសះស្បើយពីជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩ ហើយក៏អាចនឹងជួបមុខកូន ឆាប់ៗផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាងក៏បានសរសេរវែងអន្លាយ យ៉ាងដូច្នោះថា៖

Related posts