ប្រពៃណាស់! ថ្ងៃនេះមានសប្បុរសជនមួយក្រុម បាននាំយកអំណោយជាច្រើនមកជួយដល់ អ៊ុំពូ មីង និងលោកតា សុីក្លូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ NaKk បានឲដឹងថា ថ្ងៃនេះមានសប្បុរសជនមួយក្រុមបាននាំយកអំណោយជាច្រើនមកជួយដល់ អ៊ុំពូ មីង និងលោកតា សុីក្លូ ចំនួន ១០០ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានដូចជាកញ្ចប់អំណោយសម្ភារៈក្នុង ០១ នាក់ទទួលបាន :
– អង្ករ ១០ គីឡូក្រាម – មី ០១ កេស – ត្រីខ ១ យួរ – ក្រម៉ា ០១ – ម៉ាស់ ១ប្រអប់ ជែល ១ អាកុល ១ – ថវិកា ចំនួន ៤០០០០ រៀល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+ ទីតាំងទទួលសម្ភារៈអំណោយ ផ្លូវ 228 ផ្លូវធំ មុនីវង្ស សង្កាត់ ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ ចាប់ពីម៉ោង ១:០០ រសៀល ដល់ ៥:៣០ នាទីល្ងាច សូមលោកពូអ្នកមីងមកភ្ជាប់ជាមួយលិខិតប័ណដើម្បីទទួលសម្ភារៈ ព្រោះកញ្ចប់អំណោយមានការកំណត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកានតែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

Related posts