ក្ដៅៗ! អាជីវករផ្សារអូរឫស្សីទាំងអស់ត្រូវទៅធ្វើតេស្ត នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូក បើគេ.ចវេសប្រយ័ត្នជួបរឿងធំ២នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានរកឃើញអាជីវករ និងសន្ដិសុខនៅផ្សារអូរឬស្សីចំនួន ១៦នាក់ បានឆ្លងជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩ អាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យអាជីវករទាំងអស់ទៅយកសំណាកជាបន្ទាន់។ ដោយទាំងអាជីវកម្មករនិងសន្ដិសុខទាំងអស់ត្រូវទៅធ្វើតេស្ដ នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូក។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ដោយសង្កេតឃើញថា មានបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទា​ល់និងប្រយោលជាមួយអ្នកជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩ ប៉ុន្ដែមិនឃើញទៅយកសំណាក ឬទៅធ្វើតេស្ដនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះអាជ្ញាធរបានប្រកាសពីផលវិបាកចំនួ​ន ២ សម្រាប់អ្នកដែលគេចវេសមិនព្រមទៅតេស្ដរកកូ.វី.ដ១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* មិនអាចចូលលក់ នៅពេលផ្សារបើកឡើងវិញ * ប្រឈមនឹងការពិ.ន័យប្រាក់ ១លាន ទៅ ៥លានរៀល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកផងដែរថា នៅយប់ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចផ្អាកការចេញចូលផ្សារអូរឫស្សី បណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលវី.រុ.សកូ.វី.ដ១៩ ទៅដល់បងប្អូនអាជីវករ អតិថិជន ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញ-ចូលផ្សារនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អាជីវករ និងសន្តិសុខនៅផ្សារអូរឬស្សី ចំនួន១៦នាក់ ក្នុងនោះមានអាជីវករ១២នាក់ និងសន្តិសុខ៤នាក់ ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ១៩៕

Related posts