ជ្រះថ្លាណាស់! ព្រះតេជព្រះគុណ ឌួង ឆាយ បានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យ «ហ្លួងម៉ែ»ចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា បន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវប្រើអំពើ.ហិ.ង្សានៅលើអតីតភរិយា និង ត្រូវបញ្ចប់គោរពងារជាឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ក៏បានសម្រេចចិត្តបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយ ក៏ដូចជាលាងបាបកម្មដែលលោកបានធ្វើកន្លងមក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជាព្រះតេជគុណ ឌួង ឆាយ បានបួសក្លាយជាព្រះសង្ឃ ប៉ុន្ដែខណៈប្រទេសកំពុងតានតឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃវី.រុ.សកូ.វី.ដ-១៩ ព្រះតេជគុណ ឌួង ឆាយ បានចូលរួមឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន ១ ម៉ឺនដុល្លារ ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យ «នគរទេព»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ និង ប្ដូរមកជាឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ «ហ្លួងម៉ែ» វិញ នៅពេលអនាគត ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានលិខិតខាងក្រោម៖

Related posts