កំុឲយល់ច្រឡំ! ពេលនេះបុរសដែលថាពេទ្យមិនសូវស្អាត ចេញមុខបកស្រាយលម្អិតយ៉ាងច្បាស់ៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយ ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងក្រោយពីមានគណនីហ៊្វេសបុកមួយបានបានបង្ហោះសារនិយាយថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ពេទ្យថាមិន ស្លា.ប់ ទេ តែខ្ញុំថាមិន.រស់ទេ បើមិនឱ្យគ្នាស៊ីអី ទឹកក៏អត់តាំងពីម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់ដល់ពេលនេះ ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យអត់សូវស្អាតទៀត!»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចស្រាប់តែមានហ៊្វេសបុកមួយឈ្មោះMedical News For Cambodia បានស៊ែររូបនោះដោយភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថា«សុំទោសដែលខ្ញុំមិនស្អាត»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរដើម្បីកុំអោយមានការយល់ច្រឡំម្ចាស់ផុសសារខាងលើនេះបានចេញមុខបញ្ចក់ថា៖ ផុសរូបខ្ញុំ កាលពីថ្ងៃទី 24 នេះ រហូតមានអ្នកចូល ខូមិនជាច្រើន ខ្លះសើច ខ្លះក៏ ប្រ មា ថដល់ ជី វិ ត ខ្ញុំផងដែរ ! ទី១៖ រូបនេះ គឺខ្ញុំមាន ជំ ងឺ បេះ ដូ ង បានចូលស ង្គ្រោះប ន្ទា ន់ នាថ្ងៃទី ២៩ធ្នូ ២០២០ (មុនព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភះ២០២១) ទី២៖ ការដែលផុសនេះ គឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ព្រួ យបា រម្ភពីខ្ញុំនោះឡើយ (ញញឹម និងរីករាយរហូត) ទី៣៖ មិនមានពាក្យណាមួយ ដែលខ្ញុំបានមើលងា យពេទ្យនោះទេ ព្រោះខ្ញុំបានសង្កត់លើពាក្យថា

មិនសូវស្អាត គឺមិនមែនគាត់មិនស្អាតនោះទេ គឺគ្រាន់តែស្អាតមិនដល់អ្វីដេលខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្ណោះ(បែបកំប្លែង) ខ្ញុំពិតជាសោកស្តាយណាស់ ដែលបងប្អូនមួយចំនួន មិនទម្លាប់អានឲ្យច្បាស់ ឆាប់វាយតម្លៃលឿ ន
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេក រហូតមានការ ប្រ មា ថដល់ ជី វិ ត អ្នកដទៃ ។ ម្យ៉ាងទៀត សួរថាបើខ្ញុំមិនកំប្លែងជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យ ហើយឲ្យខ្ញុំទៅស្រែ កទ្រ ហោយំដាក់គាត់ឬ? ហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជូនពរខ្ញុំ និងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនងាយទៅណាទេ ព្រោះនៅជំ ពា ក់ លុយគេច្រើនណាស់ ខ្លាចប្រពន្ធពិបាកសងតែម្នាក់ឯង!!!» ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts