ទឹកចិត្តស្វាមី! ទោះខ្លួនមិនឆ្លងតែស្ម័គ្រចិត្តមកកំដរប្រពន្ធដើម្បីមើលថែប្រពន្ធដែលមានផ្ទៃពោះ ៧ខែ ដែលកើតកូ.វី.ដ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្ត និង មហាជនអ្នកតាមដានព័ត៌មានជាច្រើនប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយ ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះ ជំ.ងឺឆ្លង.កូ.វី.ដ១៩ហាក់កក្រើកផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម ឆ្លងមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនេះបើយោងតាមប្រភពការបង្ហោះរបស់ហ៊្វេសបុកមួយបានបញ្ចក់ពីទឹកចិត្តស្វាមីចំពោះភរិយាបែបនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«សូមសរសើរទឹកចិត្តបងប្រុស ខ្លួនមិនមានមេ.រោ.គកូ.វី.ត19ទេ តែស្មគ្រ័ចិត្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំរាកព្យាបាលកូ.វី.ត ដើម្បីមើលថែប្រពន្ធដែលមានផ្ទៃពោះ ៧ខែ ហើយមានមេ.រោ.គកូ.វី.តវិជ្ជមាន ❣️ទឹកចិត្តស្វាមី❣️ ❣️មនុស្សប្រុសដូចគាត់ មានប៉ុន្មាននាក់ទៀត❣️ ✅គ្រាលំបាក នឹងធ្វើអោយអ្នកបានស្គាល់មនុស្សពិត✅ By:Anny June»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកានតែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts