អាណិតណាស់!! តារាល្បីជើងចាស់អ្នកមីង អ៊ឹម ផល្លា ធ្លាក់ខ្លួនមក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ជឿថាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាមិនខានបើនិយាយពីតារាសម្តែងជើងចាស់អ្នកមីង អ៊ឹម ផល្លា ដែលមីងគឺជាតារាសម្តែងជើងចាស់មួយរូបដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្លីៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយតួដែលអ្នកមីង អ៊ឹម ផល្លា សម្តែងភាគច្រើនគឺដើរតួជាម្តាយ មានទាំងតួកំសត់ និងតួរកាចផងដែរ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅក្នុវិស័យសិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើរក្រឡេកទៅលើជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្តែងរូបនេះវិញឃើញថាពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ គាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាករកព្រឹកខ្វះល្ងាច វ័យកាន់តែចាស់ការលំបាកកាន់តែច្រើន នេះហើយជីវិតពិតរបស់តារាសម្តែងជើងចាស់នៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួន ដូចជាអ្នកមីង អ៊ឹម ផល្លា ជាក់ស្តែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះមានបងស្រីម្នាក់បានបង្ហោះរូបថតរបស់អ្នកមីង អ៊ឹម ផល្លា ២ សន្លឹកដែលកំពុងតែអង្គុយលក់ម្ជូរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ​ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនិងសារយ៉ាងខ្លីថា «​ អ្នកកំពតមកជួយទិញគាត់ផង ។ 0717717648 » ដូច្នេះហើយបើមានបងប្អូនណាបានឃើញគាត់អីសូមជួយទិញគាត់ផង ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts