កក្រើកទៀតហើយ!បទថ្មីរបស់ តន់ ចន្ទសីម៉ា ទើបចេញក្តៅៗនៅព្រឹកនេះ ពិរោះហើយ បង្កប់អត្ថន័យអប់រំស្រីៗយ៉ាងល្អថែមទៀត! (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកនេះ តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះកញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា បានចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតហើយ ដែលមានចំណងជើងថា «កែកុនចង់ល្អ»។ ដោយបទបទចម្រៀងមួយបទនេះ ក្រៅពីការបម្រើអារម្មណ៍ រាំលេងកម្សាន្តសប្បាយក្នុងនៃបទចម្រៀង ហើយក៏បានបង្កប់នូវសារណែនាំឲ្យស្រីៗ ពិសេសយុវវ័យត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឲ្យទាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ន និងគោរពប្រពៃណីខ្មែរយើងឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងបទចម្រៀងមួយបទនេះ គឺជាតែងនិពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង ដោយលោក យឹម តាស្រង់ និពន្ធបទភ្លេងដោយ Bros Mao និងដឹកនាំសម្តែងដោយ Run Sokheng។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts