ជីវិត បង ស្រី ពិត ជា លំបាក ពេក ហើយ ក្នុង គ្រួសារ ក្រីក្រ ខ្វះខាត រាល់ ថ្ងៃ កេីត បាន កូន ប្រុស មួយ ហើយ ពិការ ដៃ ជើង ដេីរ មិន រួច បង ស្រី ត្រូវ…

បើតាមគណនីឈ្មោះ Phorn Chetra បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពី គញរួសារក្រីក្រមួយដែលមានកូនប្រុសពិការ រស់នៅខ្វះខាតរំពឹងលើការដើររើសអេតចាយ។

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ជីវិត បង ស្រី ពិត ជា លំបាក ពេក ហើយ ក្នុង គ្រួសារ ក្រីក្រ ខ្វះខាត រាល់ ថ្ងៃ កេីត បាន កូន ប្រុស មួយ ហើយ ពិការ ដៃ ជើង ដេីរ មិន រួច បង ស្រី ត្រូវ រង បន្ទុក ធ្ងន់ នេះ ថែម ទៀត ។

~

អ្វី ដែល សំខាន់ បង ស្រី ត្រូវ បង្ខំ ចិត្ត ដើរ អូសកង់ ពីរ នាក់ កូន ស្រី ទាំង បី កូន ពិការ មក ជាមួយ ដេីម្បី រើសអេតចាយ ក្រែង បាន លុយ ខ្លះ ទិញ ទឹក ដោះគោដល់ ក្មេង ប្រុស នេះ នឹង ទុក ទិញ បាយ ហូប ខ្លះ ៗ ខ្ញុំ ពិត ជា អាសូ បីនាក់ម្តាយនិងកូននេះណាស់។ ដូច នេះ សូមបងប្អូនសប្បុរសជន ទាំង ក្នុង ស្រុក ឬ ក្រៅ ស្រុក មេត្តាជួយចែករំលែកថវិការ បន្តិច បន្តួច របស់ បងប្អូន ជួយ ដល់គ្រួសារគាត់ផង ។ លេខ ទទួល ជំនួយ Call:097/096,9988938
ABA :001305076 សូម អរគុណ 🙏”៕

~

Related posts