ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតដែលបានបា ត់ប ង់កូនប្រុសជាទីស្រលាញ់ទៅយ៉ាងលឿងបែបនេះហើយប៉ាម្នាក់នេះសុំទោសដែលមិនបាន…

តាមគណនីឈ្មោះ សៅ រាវិត បានបង្ហោះសារទុ ក្ខសោ កលើបណ្តាញសង្គមបន្ទាប់ពីបា ត់ប ង់កូនប្រុសជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួន។

~

ដោយគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតដែលបានបា ត់ប ង់កូនប្រុសជាទីស្រលាញ់ទៅយ៉ាងលឿងបែបនេះហើយប៉ាម្នាក់នេះសុំទោសដែលមិនបានទៅទាន់ដង្ហើមរបស់កូន,បើមានជាតិក្រោយសុំអោយកូនត្រលប់ជាកូនរបស់ប៉ាម៉ាក់ទៀតហើយប៉ានឹងធ្វើជាប៉ាដល់ល្អ”។

~

ក្រោយពីគណនីខាងលើបានបង្ហោះបែពនេះ មានអ្នកលេងបណ្តាញជាច្រើនបានចូលខមិនរំលែកទុ ក្ខ ហើយក្នុងនោះដែលក៍មានគណនីមួយឈ្មោះ Ya Nuth បានចូលមកខមិនថា៖ “ចូលរួមរំលែកទុ ក្ខផងលោកពូ 😢ពដាក់ពា ក្យប ណ្ដឹ ងទៅស្ នងការដ្ឋានន គរបា លរា ជធា នីភ្នំពេញទៅ ព្រោះនេះជា បទល្មើ សឃា តក ម្ម នៃក្រមព្ រហ្ មទ ណ្ឌ ក៉ំអោយមនុស្សអាក្រក់រួចខ្លួនរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បា ប់អី”៕

~

Related posts