បងស្រី ជា ស្ដ្រី កូន៥នាក់ ភ្លោះស្រី២នាក់ កំពុង ជួប ការ ខ្វះខាត សូម សប្បុរសជន ជួយ គាត់ ផង

បើតាមគណនីឈ្មោះ Phorn Chetra បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីបងស្រីម្នាក់ ដែលមានកូនរហូតដល់ទៅ៥នាក់ កំពុងជួបការខ្វះខាតជាខ្លាំង។

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “សូមគោរពនិងជំរាបជូនថា បងស្រី ជា ស្ដ្រី កូន៥នាក់)ភ្លោះស្រី២នាក់ កំពុង ជួប ការ ខ្វះខាត សូម សប្បុរសជន ជួយ គាត់ ផង

~

បេីបងប្អូនឬម៉ាក់ៗណាដែលមានសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងសម្ភារផ្សេងៗ សូម ផ្ដល់ ជូន ផង
ខ្ញុំជិះឆ្លងកាត់សែនអាណិតខ្លាំងណាអនិច្ចាជីវិត។
ABA:001305076 Call,096/097,9988938″៕

~

Related posts