អីយ៉ា! ស្នេហាសម័យថ្មី! ម្នាក់នៅខ្មែរ ម្នាក់នៅកូរ៉េ ស្រឡាញ់គ្នាតាមហ្វេសបុ៊ក ដល់ជួបមុខគញនាលើកទី១ សុំភ្ជាប់ពាក្យតែម្តង ហើយពេលនេះ…

បើតាមកណណីមួយឈ្មោះ Dalin Khat ដែលត្រូវជាខាងស្រីបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីប្រវត្តិស្នេហ៍សម័យអ៊ីនធឺណិត ដែលអ្នកាំទង២មិនដែលស្គាល់គ្នាខាងក្រៅទេ ស្គាល់តែតាមហ្វេសប៊ុក និងបានស្រលាញ់គ្នាអស់កន្លះឆ្នាំទៀត

~

ហើយអ្នកទាំង២ ម្នាក់នៅខ្មែរ ចំណែកម្នាក់ទៀតនៅកូរ៉េ។ ហើយមកខ្មែរជយបមុខគ្នាលើកទី១ ស្រាប់តែសុំភ្ជាប់ពាក្យតែម្តង។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ម្នាក់នៅខែ្មរម្នាក់នៅកូរ៉េស្រឡាញ់គ្នាតាម Facebook បានកន្លះឆ្នាំមកលេងខែ្មរជួយគ្នា

~

ម្ដងសុំភ្ជាប់ពាក្យ (សំខាន់គឺ Fan Bts ដូចគ្នា stan V តែមួយទៀត😂) ៕ ភ្ជាប់ពាក្យរួចត្រូវទៅធ្វើការនៅកូរ៉េវិញ ពួកយើងក៏ត្រូវនៅឆ្ងាយគ្នាម្តងទៀត តែលើកនេះគឺមួយឆ្នាំកន្លះទើបពួកយើងមានថ្ងៃនេះ 👰🏻🤵🏻៕
ពេលនិយាយទូរសព្ទជាមួយគា្នឬ Video Call គាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំរហូតថាការពួកយើងបងមិនពឹងអ្នកណាទាំងអស់ បងនឹងប្រើកម្លាំងញើសឈាមបងរកលុយមកការយើងដោយខ្លួនឯង លូវគាត់ធ្វើបានហើយ ❤️ ៕”៕

~~

Related posts