ផ្ទុះផ្អើលដល់បរទេស! ក្រោយបុរសខ្មែរម្នាក់ បង្ហោះរូបរបស់សត្វហ៊ីងមួយប្រភេទ មានរូបរាងប្លែក ហើយទម្លា យថាវា….

ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍មួយបានកើតឡើង ក្រោយពីមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Lim Khyhong បានបង្ហោះរូបភាពរបស់សត្វហុីងមួយប្រភេទ

ដែលមានរូបរាងធំ ហើយប្លែក រហូតធ្វើឲ្យមានជនបរទេសជាច្រើន បានចូលមកខមិន និងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនផងដែរ។ ក្នុង

នោះ ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសបុកដដែរ បានបង្ហោះរូបរបស់សត្វហ៊ីងខាងលើ និងអមជាមួយសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថា: “តើបង

ប្អូនស្គាល់សត្វ ហុីងនេះទេ មួយឆ្នាំវាចេញមកក្រៅប្រហែលម្តងទៅពីរដងប៉ុណ្ណោះ វារស់នៅតែក្នុងដីទេ”។ ចង់ដឹងថាវាមានរូបរាងបែបណានោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

Uncategorized

Related posts