ញាក់សាច់ នៅសុខៗ Love Riya បង្ហាញរូបភាពក្មួយស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួន ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបាន

ម៉េម៉ាយចាយរាង អ្នកនាង Love Riya ពិតជាមានប្រជាប្រិយខ្ពស់ និងទទួលបានការគាំទ្រ ស្រលាញ់ រាប់អានពីមហាជនក្នុងបណ្តាញសង្គម ដោយពេល Live វីដេអូ ម្តងៗ មានមនុស្សចូលមើលខ្ទង់ពាន់នាក់

ហើយបើនិយាយពីសម្រស់វិញ គឺនៅតែស្អាត ទោះបីជាអ្នកនាងមានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រលាញ់ឈ្មោះ ទែនៗ ហើយក្តី។ ជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងលក់ផលិតផល

តាមអនឡាន អ្នកនាង Love Riya ក៏ត្រៀមទទួលយកមនុស្សថ្មី គឺលោក សូនូ មកធ្វើជាដៃគូរជីវិតនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ។ ដោយលែកក្រលេកមកមើលសម្រស់របស់ អ្នកនាង Love Riya

ដោយឡែកអំបាញ់នេះផងដែរ អ្នកនាងបានបញ្ចេញរូបថតមួយសន្លឹកគឺ ក្មុយស្រីខ្លួនដ៏សែនស្រសស់ស្អាតរបស់ខ្លួន ។

Related posts

Leave a Comment