នៅចាំ សាលិ ទេ! ស្ងាត់ៗ ប្អូនប្រុស បានទៅជួយគាំទ្រហាងកាហ្វេវប្បធម៌-ភ្នំពេញ រហូតអាចារ្យធំ លាន់មាត់សរសើរថា….

្អូនប្រុស ធុច សាលិ ដែលប្រិយមិត្តស្គាល់តាមរយៈការតស៊ូ និងចេះច្រើនភាសា រហូតត្រូវបានសប្បុរជនជួបឧបត្ថមបានទៅរៀនសូត្រ

បន្ថែមនៅបរទេស ហើយជាលទ្ធផលគឺ ប្អូនប្រុស ធុច សាលិ ពិតជាបានខិតខំរៀនសូត្រ និងតែងតែទទួលបានការសរសើរពីមហាជនក្នុង

ស្រុក ក៏ដូចជាជនបរទេសផងដែរ។ ដោយលែកក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩ ប្អូនប្រុស ធុច សាលិ កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិន

ហើយនៅមុននេះបន្តិច ប្អូនប្រុស ធុច សាលិ ក៏បានឆ្លៀតពេលទៅគាំទ្រនៅហាងកាហ្វេវប្បធម៌-ភ្នំពេញ Culture Cafe របស់អាចារ្យធំ

ក្នុងនោះអាចារ្យធំ ក៏បានបង្ហោះសារថា: ក្មួយ សាលិ Thuch Salik មកអេីត ផ្ទះកាហ្វេរវប្បធម៌ ភ្នំពេញអរគុណ បេះដូង វប្បធម៌ 🇰🇭🇰🇭🇰🇭 ទៅមុខជានិច្ច!៕

Related posts

Leave a Comment