អាណិតលោកយាយពិ កា រភ្នែ កទាំងពីរគ្មានគ្រួសារទេគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងបានព្រឹកខ្វះល្ងាចជួនកាលហូបបាយទទេទៀត

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Youth Save Cambodian បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមកាលពីថ្មីៗនេះ ដោយបានបង្ហាញពីលោកយាយចំនាស់ម្នាក់ ក្រីក្រ គ្មានទីពឹងពាក់ រស់នៅម្នាក់ឯង ហើយ ពិ-កា-រ-ទៀត។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “អាណិតលោកយាយពិ-កា-រភ្នែ-កទាំងពីរគ្មានគ្រួសារទេគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងបានព្រឹកខ្វះល្ងាចជួនកាលហូបបាយទទេទៀត😭😢😭។អ៊ុស្រីមានឈ្មោះ មាស ធន អាយុ65ឆ្នាំរស់នៅភូមិចំការស្វាយឃុំសេដ្ឋីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សូមបង ប្អូនជួយគាត់ផង
ABA 000517255:Keo nimith”៕

Related posts

Leave a Comment