ជួយស៊ែរផង! អាណិតណាស់! ទើបសម្រាលកូនបាន១០ថ្ងៃ ប្តីក៍ពិការ ប្រពន្ធក៍ពិការ ហើយមានម្តាយចាស់ទៀត ពេលនេះកំពុង….

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Nourn Sobourn ពានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក បង្ហាញពី បងស្រីម្នាក់ ដែលពិការភ្នែក ហើយទើបសម្រាលកូនបានប្រហែល១០ថ្ងៃ និងប្តីពិការភ្នែកដូចគ្នា និងមានម្តាយចាស់ជរាម្នាក់ទៀត។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “បងស្រី ពិការ ភ្នែក ទាំង សងខាង ទេីបតែ សម្រាល កូនបាន10ថ្ងៃ
ជួប ការ ការខ្វះខាត យ៉ាង ខ្លាំង ប្តី ក៏ ពិការ ភ្នែក ដូច គ្នា រស់ នៅជាមួុយ
ម្តាយ ចាស់ គ្មា ន អ្វី ទី ពឹង នោះទេ សូម បងប្អូន ជួយ ឧបត្ថម្ភ គ្រួសារ
គាត់ ផង គាត់ នៅ ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ Call: 0965056900 អគុណ ។”៕

Related posts

Leave a Comment