អុញនោះ! សុខៗ ស្រីស្អាត Ah Gi Leaders ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់ចង់ជះលុយ១លានដុល្លារ ដើម្បី….

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ តារាលក់ឡេវ័យក្មេង សាច់សខ្ចីដូចបណ្តូលចេក Ah Gi Leaders ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន AH GI LEADERS & TENG DANA។ ដោយស្រីស្អាតរូបនេះបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមថា៖ ” បើអាចយកលុយ១លានដុល្លារទៅទិញ សុខភាព ខ្ញុំពីមុនមកវិញបាន ខ្ញុំនឹងទិញព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឈឺទេ ជីវិតរស់នៅដោយសារពេទ្យ គឺចប់ហើយ”។ ឃើញដូចនេះ មានកូនក្រុមរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះជាច្រើនបានចូលមកជូនពរអោយគាត់ឆាប់ជា៕

Uncategorized

Related posts

Leave a Comment