គួអោយអោណិត លោកយាយណាស់ រស់នៅម្នាក់ឯង គ្មានកូនចៅ គ្នាសាច់ញាត្តិ សងខ្ទោម តូចមួយនៅលើដីវត្ត ហើយពេលនេះ….(មានវីដេអូ)

បើតាមគណនីឈ្មោះ Youth Save Cambodian បានបង្ហោះលើបណញតាញសង្គមបង្ហាញពីលោកយាយម្នាក់ ដែលគញមានកូន គ្មានចៅ រស់នៅម្នាក់ឯង ហើយគ្មានផ្ទះ រាល់ថ្ងៃសុំដីវត្តសង់ខ្ទមរស់នៅ។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “គួអោយអោណិត លោកយាយណាស់ រស់នៅម្នាក់ឯង គ្មានកូនចៅ គ្នាសាច់ញាត្តិ សងខ្ទោម តូចមួយនៅលើដីវត្ត ហើយពេលនេះធ្លុះធ្លាយអស់ហើយ គាត់ពិបាក សំរាន់ណាស់ សូមបង ប្អូន ជួយ ជាថវិការ បន្តិច បន្តូច ដើម្បីសង់កូនខ្ទោម ដល់លោកយាយផង
លោកយាយ នៅ ភូមិ គូ ក្នុង វត្តគូ ស្រុកព្រៃឈ ខេត្ត កំពង់ចាម
Tel: 093633500
ABA: 000517255: Keo nimith”៕


Related posts

Leave a Comment