ជួយស៊ែរផង! អាណិតណាស់! យាយយើងយាយគេ! លោកយាយកំសត់រស់ក្នុងខ្ទមចាស់ទ្រុឌទ្រោម គ្មានកូនគ្មានចៅ រាល់ថ្ងៃពឹងលើ….(មានវីដេអូ)

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Chav Mearnup Keo Nimith បានបងហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីលោកយាយចំណាស់ម្នាក់ រស់នៅលើភ្នំគូលែន ម្នាក់ឯងគ្មានទីពឹងពាក់ទេ។ រាល់ថ្ងៃលោកយាយរស់ពឹងលើរបរដើរសុំទានគេ ដើម្បានលុយខ្លះសំរាប់ទិញចំណីអាហារហូប។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “គាត់រស់នៅតំបន់ភ្នំគូលែនគាត់គ្មានកូនចៅទីពឹងទេមុខរបស់គាត់ដើរសុំទានគេអាណិតគាត់ផងបងគាត់សុំឲ្យខ្ញុំថត ដើម្បីជួយគាត់សូមបងប្អូនជួយគាត់ផង
Tel:093633500
ABA: 000517255: keo nimith”៕

Uncategorized

Related posts

Leave a Comment