ជួយសែរផង! អាណិតណាស់! ឪពុកគេឪពុកយើង! ក្រីក្រហើយពិការទៀត រាល់ថ្ងៃរស់ពឹងលើ…..

បើតាមគណនីឈ្មោះ អធិរាជត្រកូល លី បានបង្ហោះលើបណញតាញសង្គមបង្ហាញពីអ៊ំប្រុសម្នាក់ ដែលក្រីក្រ ហើយពីការជើង រាល់ថ្ងៃរំពឹងលើការដើរសុំទានគេ។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញ ខ្ញុំជួបគាត់ចៃដន្យ គាត់ធ្កាក់ខ្លួន ពិការជើង ដើរបានតិចៗ ធ្មេញ ក៏បាក់អស់ ហើយ ដើរតាមផ្លូវ រកទៅសុំទានគេនៅផ្សារណាត់ គឺឆ្ងាយណាស់ ពីក្រុង ព្រោះ គាត់អស់លទ្ធភាព.
👉👉 សប្បុរសជនចូលរួមជួគាត់តាមខ្ញុំបាន
Tel. 0964288200
ABA 001604082 ,LY MONGHUO
9.12.2020″៕

Related posts

Leave a Comment