ព្រឹកថ្ងៃទី០៧នេះ ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងបន្ថែមជាច្រើននាក់ទៀតហើយ

ប្រិយមិត្តដឹងហើយពីការផ្ទុះឡើងនូវជំ ងឺកូ វី ដសារជាថ្មីឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ បន្ទាប់ពីរកឃើញស្ត្រីម្នាក់ ដែលត្រូវជាភរិយាអគ្គនាយកព ន្ ធនា គារ។
ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០២នាក់ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយឡើយ ។ ចង់ជ្រាប់ច្បាស់ សូមទស្សនាខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment