ក្រោយបើកដំណើរការឡើងវិញកី្ត តែផ្សារទំនើបអីអន១ នៅតែ …

ភ្នំពេញ៖ រំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាកាលពីផ្សារទំនើបអុីអនម៉លភ្នំពេញ(អុីអន១)បាន បើកដំណើរការឡើងវិញ

ថ្ងៃទី២ខែធ្នូកន្លងទៅក្រោយបិទមួយរយៈដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា។ ដោយឡែកគេសង្កេតឃើញថាទិដ្ឋភាពផ្សារទំនើបដ៏ធំនេះហាក់ស្ងាត់ប្លែកផងដែរ៕

Related posts

Leave a Comment