មួយករណីទៀតហើយ ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េ មានជំងឺ គ្មានថវិកា មានតែ …

ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ គាត់មានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ចំពោះបងប្អូនបានស្គាល់គាត់ក្ដីមិនបានស្គាល់គាត់ក្ដីសូមមេត្ដាជួយបងស្រីម្នាក់បន្តិចៗ តាមដែលបងប្អូនអាចជួយគាត់ទៅបាន គាត់លូវកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ ព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដំណាក់កាលចុងក្រោយ គាត់ត្រូវការលុយព្យាបាន អត់លុយ ពេទ្យមិនព្រមមើល ដោយសាអត់លុយព្យាបាល ដូច្នេះហើយ មេត្ដាជួយគាត់ផងសូមបងប្អូនជួយគាត់ផងគាត់កំពុងដេកព្យាបាលនៅពេទ្យនៅខាងក្រោមលេខកុង របស់គាត់ផ្ទាល់ ជួយសែបន្ដផងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទុកជា សូមអរគុណ។

Related posts

Leave a Comment