គោរពមេ គួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ ក្មេងប្រុសតូច ស្លៀកឯកសណ្នាន បែបសមត្ថកិច្ចឡើងឡូយ

កាលពីថ្មីៗនេះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយក្មេងប្រុសម្នាក់ ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ សម្ថកិច្ចស្អាតឡើងខ្ចូតជាមួយ មុខមាត់ម៉ាប់គួរអោយស្រលាញ់តែម្តង រហូតហមាជនសរសើរគ្រប់គ្នា ហៅអាហ៊ាទៀតផង រូបភាពទំាងអស់នេះត្រូវបានបង្ហោះចេញពីផេក Poli ce Unique ដែលបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយភាពថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អមណាស់កូនប្រុសមាសម្តាយស្រលាញ់ទេបងប្អូន?ជូនពរ អោយ កូនមានសុខភាពល្អ និងសំណាងល្អពេញមួយជីវិតណា ប្រិយមិត្តសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment