ជាលើកទីមួយហើយ លោកសុវណ្ណ រិទ្ធីថតរូបជាមួយកូនស្រីទាំងពីរហើយសរសេរថា កែវភ្នែកទាំងគូររបស់ខ្ញុំ ស្រាប់តែភរិយារបស់លោក …

លោកសុវណ្ណ រិទ្ធីដែលជាអតីតអគ្គនាយករបស់សារពត៌មានTVFB ត្រូវបានតុលាការដោះលែងអោយមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នាពេលកន្លងទៅក្រោយពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល០៥ខែ២៨ថ្ងៃ។

ដំណឹងនៃការដោះលែងលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីបានធ្វើអោយមហាជនអ្នកលេងហ្វេបុកភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចូលរួមត្រេកអរចំពោះលោក ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានសេរីភាពឡើងវិញបានជួបជុំប្រពន្ធកូន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែក្រោយពេលដែលលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីចេញពីពន្ធនាគារមកវិញ មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលធ្វើអោយមហាជនមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ។

លោកសុវណ្ណ រិទ្ធីតាំងពីចេញពីពន្ធនាគារមកវិញ គាត់មិនបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយារបស់គាត់នោះទេ។ហើយភរិយាគាត់ក៏តែងតែបង្ហោះសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្លែកៗលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តរបស់នាងផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លុះដល់ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារមិនបានប៉ុន្មានផង លោក សុវណ្ណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រិទ្ធីក៏បានទៅសាងភ្នួសដើម្បីបួសសងគុណម្ដាយ។រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ទើបលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីសឹកមកវិញ។បន្ទាប់ពី លោក សុវណ្ណ រិទ្ធីសឹកមកវិញ យើងនៅតែមិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាន់បានឃើញគាត់បង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាប់តែនៅថ្ងៃនេះទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០លោក សុវណ្ណ រិទ្ធីបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាលើកដំបូង ដោយថតរូបជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តទាំងពីរនាក់របស់លោក ហើយពោលពាក្យដ៏មានន័យថា កែវភ្នែកទាំងគូររបស់ខ្ញុំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយពេលលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុវណ្ណ រិទ្ធីបង្ហោះសារខាងលើមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែភរិយារបស់លោកធ្វើការចែករំលែកសារនោះហើយសរសេរបន្ថែមថា ពួកគាត់ទាំងអស់នេះជាទ្រព្យដល់មានតំម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសំរាប់រូបខ្ញុំ ពេលដែលពួកគាត់មានក្ដីសុខគឺគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ខ្ញុំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment