ថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា សុំពីបងប្អូនមួយបានអត់? នៅពេលដែលជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងពូខ្មៅកុំហៅខ្ញុំថា …

អ្នកណាដែលថាមិនស្គាល់ ពូម៉ៅ ដែលជាស្វាមីសំណប់ចិត្តរបស់ថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា ដែលបានតស៊ូរស់នៅជាមួយគ្នា រហូតមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង និងមានជីវិតដ៏ប្រសើរមួយដែល

មនុស្សទូទៅមិនងាយទទួលបាន ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះ គឺពូម៉ៅ តែងតែនៅផ្តល់កម្លាំងចិត្ត ក៏ដូចជាការណែនាំនាៗ ដល់លោកស្រីផងដែរ។ ដោយលែកនៅមុននេះបន្តិច ថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា បាន

បង្ហោះសារដ៏មានន័យថា:ខ្ញុំចង់សុំពីបងប្អូនមួយបានអត់?នៅពេលដែលជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងពូខ្មៅកុំហៅខ្ញុំថាលោកស្រីរឺលោកជំទាវអីបានទេ?ខ្ញុំចង់អោយហៅខ្ញុំបែបធម្មតាៗប្រសើជាងនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលប្រសើរជាង ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហៅខ្ញុំថាចែដាណាឬអីដាណាឬអ៊ុំដាណាឬចៅដាណាកូនដាណាប្រសើរជាង ខ្ញុំនឹងពូខ្មៅស្រឡាញ់ពាក្យនេះហើយចូលចិត្តបែប សាមញ្ញៗ

Related posts

Leave a Comment