អបអរផង! បងស្រីអូន បង្ហាញស្ថានភាពល្អប្រសើររបស់ អូន ផេង ក្រោយវះកាត់លើកទី២បានជោគជ័យ ហើយអូនផេងសប្បាយចិត្តឡើង….

នៅមុននេះបន្តិច បងស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ បានប្រកាសពីការរំភើបរបស់ខ្លួនថា: វះកាត់លេីកទី១បរាជ័យកូនផេងអេីយ😭មែភ័យឡេីងស្លេក🙏🏻😭មននឹកស្មានថាបានឃេីញស្នាម

ញញឹមរបស់ផេងចឹងទេបងប្អូនអេីយ🙏🏻😭 បន់ស្រន់គ្រប់អស់ហេីយ🙏🏻🙏🏻 ផេងជាហេីយបងប្អូន🙏🏻👏🏻👏🏻 វះកាត់លេីកទី២ជោគជ័យហេីយ👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻។ គួររំលឹកថា អូន ផេង គឺជា

ក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់ដែលបានជួបគ្រោះថ្នា ក់ រហូតត្រូវផុ ងរលា ក្បា លធំ ហើយត្រូវបានទទួលនៅការជួយពីបងស្រីអូន ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សម្រស់ធម្មជាតិ ដែលបានជួយចេញថ្លៃព្យាបាល

ទាំងអស់សម្រាប់ការវះកា ត់ដាក់លលាក្បា លអោយ អូន ផេង វិញ ហើយបងស្រី អូន ពិតជាបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់នៅពេលនេះ គឺសុវត្តិភាពរបស់ អូន ផេង ក្រោយវះកា ត់ហើយ៕

Related posts

Leave a Comment