ចាំទុកណា ក្រុមគ្រួសារសំខាន់បំផុត សាកសង្កេតនៅពេលយេីងឈឺ ឬនៅពេលជិតស្លា ប់ អ្នកណាតែងតែនៅក្បែរយើង មិត្តភក្តិមកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងយូរ ១-២ម៉ោង ហើយ….

ជាសារមួយដ៏មានន័យ និងជាសារមួយនៃអត្ថន័យពាក្យថាគ្រួសាររបស់យើង ពិតជាមានតម្លៃណាស់ ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ មឿន ចាន់មីនា បានរៀបរាប់ថា: ចាំទុក

ក្រុមគ្រួសារសំខាន់បំផុត សាកសង្កេតនៅពេលយេីងឈឺ ឬនៅពេលជិតស្លា ប់ អ្នកណាតែងតែនៅក្បែរយើង? មត្តភក្តិមកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងយូរ ១-២ម៉ ចៅហ្វាយនាយ ជូនបាច់ផ្កា

សួរសុខទុក្ខយ៉ាងយូរ ៥នាទី ដាយឳពុក បងប្អូន ពូមីងនៅជាមួយយើងរហូត។ នៅពេលរឹងមាំ នៅពេលល្បី នៅពេលមានផលប្រយោជន៍ អ្នកណាៗក៏ចូលមករកទាំងហ្វូង

នៅពេលអស់ផលប្រយោជន៍ ជិតស្លាប់ ស្ទើរតែគ្មានសល់ម្នាក់ នៅសល់តែក្រុមគ្រួសារ ប៉ុណ្ណោះ: ឈប់ទុកក្រុមគ្រួសារចោល  ឈប់ឃើញអ្នកដទៃល្អជាងក្រុមគ្រួសារ

ឈប់និយាយសំដីគំរោះដាក់ក្រុមគ្រួសារអោយខូចចិត្ត ពីព្រោះ…នៅពេលគ្មានសល់អ្វី ក៏មានតែក្រុមគ្រួសារ នេះហើយ នៅជាមួយ និងមើលថែទាំយើងល្អបំផុត៕

Related posts

Leave a Comment