យុវជនរ ត់ទៅធ្វើអ្នកស ច្ចាំងវ័យក្មេ ងធ្វើសម្មាធិរយៈពេល៨ខែ ដោយមិនទទួលទានអ្វីទាំងអស់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេស៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបខ្លះៗហើយថាយុវជន​ណេ​ប៉ាល់ វ័យ​១៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់ បាន​អង្គុយ​សមា ធិ​អស់​រយៈពេល​៨​ខែ​មកហើយ នៅក្រោម​គល់​ពោធិ​ដោយ​មិន​បរិភោគ​អ្វី​ទាំងអស់ រួមទាំង​ទឹក​ផង ករណីនេះ​ការត ក់ស្លុ.ត​ដ៏​ធំធេង​មួយ​ចំពោះ​វេ ជ្ជសាស្ត្រ​សម័យ​ទំនើប ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Ram Bahadur Bomjon (​កើត​នៅ​ថ្ងៃទី 9/5/1989 ជួនកាល​ត្រូវបាន​ហៅថា Bomjan hay Banjan គឺជា​បុព្វ​ជិត​វ័យក្មេង​ម្នាក់ នៅ​ភូមិ Ratanapuri សង្កាត់ Bara ប្រទេស​ណេ​ប៉ាល់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ក្រុមគ្រួសារ និង​អ្នកជិតខាង Bomjan ច្រើន​មាន​កាយវិការ​ច ម្លែក​ប្លែ ក​ពី​គេឯង ដែលមាន​វ័យ​ស្របាល​គ្នា​។ ជំនួស​ឲ្យ​ការលេងកម្សាន្ត​ក្មេងប្រុស​នេះ តែង​ដើរ​សង្កេតមើល​អ្នកដទៃ​ធ្វើ​ពិធីបួងសួង​ឬ​បុណ្យទាន​ផ្សេងៗ។ តាំងពី​តូច​គឺជា​ក្មេង​ម្នាក់​មាន​ច​រិ​ក​ស្លូតបូត ​ពុំដែល​ឈ្លោប្រ កែក​វា យតប​គ្នា ឬ​ស ម្លាបសត្វ​ណាមួយ​ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេល​អាយុ​បាន ៥​ឆ្នាំ ក្មេង​នេះ​បរិភោគ​តែ​អាហារ​សល់ ហើយ​ពេលខ្លះ​សុខចិត្ត​មិន​បរិភោគ​អាហារ​ប្រសិនបើ​ពុំមាន​អាហារ​សល់​នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៥ ក្មេង​នោះបាន​ប្រាប់​ក្រុមគ្រួសារ​របស់ខ្លួន​ថា កុំ​ផឹ កស្រា កុំ​ស ម្លា ប់សត្វ ព្រោះ​ធ្វើបែបនេះ​នាំ​អន្ត រាយ​ដល់​ខ្លួន ក្រោយមក​ក៏​ចាក​ចេញទៅ​បាត់ នៅវេលា​កណ្តាលយប់​អា​ធ្រា​ត្រ​មួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រួ​សារបាន​ដើរ​ទៅរក ហើយ​បានឃើញ Raកំពុង​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមាធិ​នៅក្រោម​គល់​ពោធិ​មួយ​ដើម​ធំ ពេលនោះ​ប្រាប់​អ្នកផ្ទះ​ថា កុំ​ភ័យព្រួយ ហើយ​វិលត្រឡប់​ទៅផ្ទះ​វិញ​ចុះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេល​ម្តាយ​តាម​ណែនាំ​អង្វ​ករ Ram បាន​បេះ​ស្លឹកពោធិ ៦​សន្លឹក ហុច​ឲ្យ​ម្តាយ ហើយ​និយាយថា ៖ “​ពេល​ទៅផ្ទះ​វិញ​សូម​ម៉ែ​ចងចាំ​ថា ត្រូវ​ទុក​ស្លឹកឈើ​ទាំងនេះ​ឲ្យ​បាន​គត់មត់ ប្រសិនបើ​ម៉ែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​វា នោះ​ម៉ែរ​កកូន​ពុំ​ឃើញ​ទៀតឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព័ត៌មាន​របស់​ព្រះ​កុមារ​មិនយូរប៉ុន្មាន​ល្បី​ដល់​ឆាក​អន្តរជាតិ មិនយូរប៉ុន្មាន​ផលិតកម្ម Discovery ទៅដល់​កន្លែង​ដើម្បី​ពិនិត្យមើល ហើយ​បាន​ថត​ភាពយន្ត​ឯកសារ…

Read More

ប្រ វត្តផ្នូ រស្ដេចដំរី.ស ដ៏អា ថ៌កំ នៅក្បែរប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ មានរឿងព្រេងសាយ ភាយដល់ថៃ និងលាវ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រមណីយដ្ឋាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ កោះ កេរ ធ្លាប់ ជា អតីត រាជធានី នៃ អាណាចក្រ ខ្មែរ នៅ ដើម សតវត្ស ទី១០ ក្នុង រាជ្យ ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី ៤ (៩២៨-៩៤១)។ មក ដល់ សព្វថ្ងៃ រមណីយដ្ឋាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ នេះ បន្សល់ នូវ សំណង់ សាសនា ប្រព័ន្ធ ផ្លូវ បុរាណ និង សំណង់ ធារា សាស្ត្រ បុរាណ ជា ច្រើន ក្នុង ទំហំ ដី ប្រហែល ៨១ គីឡូម៉ែត្រ ក្រឡា។សំណង់ សាសនា ដែល ធំ និង គួរ ឲ្យ ចាប់ ចិត្ត ទស្សនា ជាង គេ គឺ ប្រាសាទ ធំ ដែល មាន សណ្ឋាន ដូច សាជី មាន ៧ ថ្នាក់ និង កម្ពស់ ប្រហែល ៣៥ម៉ែត្រ។ នៅ ខាង ក្រោយ ប្រាសាទ ធំ គេ ឃើញ មាន កូន ភ្នំ ដែល សាង…

Read More

អីយ៉ា! កញ្ញា វុធ ធីតាវីន និយាយពាក្យក្នុងចិត្តជាលើកដំបូង ក្រោយគ្រងដំណែងរងទី ១ បាន ៤ ថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia 2020 បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការផ្ទេរតំណែង និង គ្រងមកុដសាជាថ្មីកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្យនៃកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២០ ដែលបវរកញ្ញាគ្រងមកុដគឺបានទៅលើកញ្ញា លីវ ជីលី ជាអ្នកតំណាងឱ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួត Miss Grand International 2020 នៅប្រទេសថៃ ជំនួសតំណែងកញ្ញា សេង រដ្ឋា ដែលត្រូវស្ថាប័នដកចេញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ ជ័យលាភីរងទី ១ ដែលត្រូវជំនួស កញ្ញា លឹម សុធាវី បានផ្ទេរទៅឲ្យ កញ្ញា វុធ ធីដាវីន ជាអតីតជ័យលាភីរងទី ៣ និង ជ័យលាភីរងទី ២ ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យកញ្ញា សារុំ ចន្ថា អតីតជ័យលាភីរងទី ៤ ។ រីឯជ័លាភីរងទី ៣ ថ្មីត្រូវបានទៅកញ្ញា មន រ៉ានី និង ជ័យលាភីរងទី ៤ ថ្មីត្រូវបានទៅកញ្ញា ខាត់ ស្រីច័ន្ទ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក បើក្រឡេកមកមើលកញ្ញា វុធ ធីដាវីន ក្រោយពីបានផ្ទេរតំណែងពីជ័យលាភីរងទី ៣ មកជ័យលាភីរងទី ១ បានប៉ុន្មានថ្ងៃ Miss Grand តំណាងខេត្តបាត់ដំបង រូបនេះ ហាក់ធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីនាងបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាយ៉ាងមានន័យ ។ តាមរយៈសារនោះបវរកញ្ញារូបនេះបានរៀបរាប់ថា ៖ «ជឿជាក់លើអំពើល្អរបស់ខ្លួន ទោះបីជាអ្នកធ្វើល្អជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនមើលឃើញនូវអំពើល្អរបស់អ្នក តែថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងទទួលបានអំពើល្អពីអ្នកដែលអ្នកមិនអាចនឹកស្មានដល់ អំពើល្អមិនចេះសាបសូន្យឡើយបើអ្នកមិនបញ្ឈប់ធ្វើវា» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read More

ស្តាយណាស់! តារាកំប្លែងជើងចាស់ ២ រូប មិនអាចសម្តែងឱ្យអ្នកគាំទ្របានសើចទៀតឡើយ ព្រោះហេតុផលនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតា សង់ស៊ីស និង នាយ ក្ដិប គឺជាតារាកំប្លែងជើងចាស់ និង ធ្លាប់បានបង្កសំណើចឱ្យអ្នកគាំទ្របានផ្ទុះសំណើចមិនស្ទើរទេកាលពីកន្លងទៅនេះ តាមរយៈការសម្តែងដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់លោកទាំងពីរ ប៉ុន្តែយ៉ាងណា ពេលនេះលោកទាំងពីរ លែងមានសមត្ថភាពបានបម្រើអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រទៀត ខណៈវ័យកាន់តែចាស់ និង ម្នាក់ៗបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំ ងឺប្រចាំកាយនោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១-នាយ ក្ដិប តារាកំប្លែងនាយ ក្ដិប ជាអ្នកកំប្លែងដែលមានឈ្មោះល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសជាយូរឆ្នាំ និង បានសម្ដែងជាវីដេអូជាកំប្លែងច្រើន ប៉ុន្តែពេលនេះតារាកំប្លែងរូបនេះ មិនអាចសម្ដែងនៅលើឆាកឱ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញទៀតឡើយ ក្រោយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដេកនៅនឹងកន្ទេល ដោយសារជំងឺលើសឈា ម និង កំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកខ្វះខាតថែមទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២. លោកតា សង់ស៊ីស តារាកំប្លែងជើងចាស់ដ៏មានបទពីសោធរូបនេះ ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាឪពុកបង្កើតរបស់តារាចម្រៀង សុន ស្រីពេជ្រ ។ ធ្លាប់តែសម្តែងកំប្លែងឱ្យមហាជនបានសើចសប្បាយនោះ ពេលនេះ លោកតា សង់ស៊ីស លែងមានសមត្ថភាពនឹងសម្តែងឱ្យមហាជនបានឃើញទៀតហើយ ក្រោយលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈើកន្លងទៅនេះ ដោយជំងឺត្បៀតសរសៃឈា ម និង លើសឈា ម ។ ទោះបីជាមួយរយៈទៅនេះលោកតា សង់ស៊ីស បានធូរស្រាលបន្តិចក្ដី តែលោកក៏មានវ័យចាស់ និង មិនសូវកាយភាពរឹងមាំឡើយ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អាសូរណាស់! កូនកំលោះស្លា ប់ចោលកូនក្រមុំ ខណ:ល្ងាចនេះភ្ញៀវត្រៀមទៅចូលរួមហូបការ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពង់ឆ្នាំង: ពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់និងអាសូរមែនទែន ដែលភ្ញៀវគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ គ្រប់គ្នានឹងឃើញកូនកំលោះ កូនក្រមុំឈរទទួលភ្ញៀវនៅល្ងាចនេះ ប៉ុន្តែបែរជាកូនកំលោះស្លា ប់ចោលកូនក្រមុំ ដោយមិនបានលាមួយម៉ាត់(ខ្យល់គរ) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅរសៀលថ្ងៃទី ៤ ខែ០២ ឆ្នាំ២០២១ មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង កូនកំលោះម្នាក់ខ្យល់គរបានស្លា ប់បាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យ ខណៈដែលម៉ោងហូបការជិតមកដល់ ហើយភ្ញៀវក៍ត្រៀមទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការ វេលាម៉ោង៥ល្ងាចនេះ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ ធ្វើឡើងនៅភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វេលាម៉ោង ១៥:៣០នាទី សាកស ព ឈ្មោះ ក្រុង ពុធ ភេទ ប្រុស អាយុ ៥២ ឆ្នាំទីកន្លែងកំណើតភូមិសំរោង សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង ក្រុង/ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង សពតម្កល់ ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋាននៅភូមិ សំរោង សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុង/ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អាណិតគាត់ណាស់ជួយលោកតាផង! លោកតាវ័យ៩៣ឆ្នាំផ្ទះ១ខ្នងឆេះអស់ សល់តែលុយខ្លោចជិត១លានកន្លះ ចាយមិនកើត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តកំពង់ចាម ៖ អាណិតលោកតាវ័យ៩៣ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវអ គ្គិភ័យឆា បឆេះផ្ទះអស់ នៅសល់តែគំនរផេះ និងលុយជិត១លានកន្លះ ឆេះខ្លោ ចអស់ យកទៅទិញអីបាន…។ករណីអ គ្គិភ័ យនេះ បានកើតនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០២១នេះ នៅភូមិតាម៉ៅ ឃុំស្រក ស្រុកកំពង់សៀម។ លើម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះ ឈ្មោះ ពេញ ម៉ៅ ភេទប្រុស អាយុ៩៣ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ( រស់នៅតែម្នាក់ឯង) ។ ផ្ទះនោះសង់អំពីឈើ ទំហំ៤ម៉ែត្រ×៥ម៉ែត្រ ប្រក់ស្បូវ ជញ្ជាំ ងបាំ ង ស្បូវ។ មុនពេលកើតហេតុ លោកតាម្ចាស់ផ្ទះខាងលើបង្លា ត់ភ្លើ ងដាំបា យ រួចហើយគាត់បានចុះមកក្រោមផ្ទះ ។ ពេលនោះមានខ្យ ល់បោ កបក់មកបណ្ដាលឱ្យអ ណ្ដា តភ្លើ ងឆា បឆេះជ ញ្ជាំ ងហុយទ្រលោម ភ្លាមៗនោះលោកតាម្ចាស់ផ្ទះបានព្យាយា មឡើងទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ន្លត់ បណ្ដាលឱ្យភ្លើ ងឆេះស្លោ កស្បែ កក្បាល ស្រែកឆោឡោ ប ង្កឱ្យមានការភ្ញា ក់ផ្អើ លប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញ នាំគ្នាមកជួយដងទឹ កមកពន្ល ត់ដែរ តែមានខ្យ ល់ប ក់ខ្លាំ ងពេក ធ្វើឱ្យភ្លើ ង ឆេះផ្ទះអស់ នៅសល់តែ គំ នរផេះ និងលុយជិត១លានកន្លះ ។ ករណីនេះ អ្នកភូមិមានការ អណិតអា សូរម្ចាស់ផ្ទះលោកតា ពេញ ម៉ៅ…

Read More

ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង!! រកឃើញនាវាចម្បាំងក្រោមបាតទន្លេមេគង្គ នៅកំពង់ចាម ផ្ទុកគ្រា ប់អា វុធមិនទាន់ផ្ទុះរាប់រយតោន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅ​ថ្ងៃទី ០​៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ​នេះ ​ប្រតិបត្តិការ ​ទាហាន​មួក​ខៀវ បានមុជទឹក​រាវ​ប្រមូល​គ្រាប់​អាវុធ​ធន់​តូចធំ​នានា ​ដែល​ផ្ទុក​នៅ​ក្នុង​នាវាចំបាំង​ ​ត្រង់​ចំណុច​ភូមិ​វា ឃុំ​មានជ័យ ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងអំឡុង ​ឆ្នាំ​១៩៧០ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ នាវា​ចំបាំង​ផ្ទុក​គ្រាប់​អា វុ ធ​យុទ្ធភណ្ឌ​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ក្រុម​មុជទឹក​រាវ គ្រប់គ្រង​បាន​ ៨០% ​ហើយ​បាននឹងកំពុង​បើក​ប្រតិបត្តិ​ការ ចុះ​ស្រង់​គ្រាប់​អាវុធ​យុទ្ធ​ភណ្ឌ ​នៅក្នុង​នាវា​អោយអស់ នៅក្នុង​រយៈពេល ​២​ ទៅ​ ៣​ ខែ​បន្ទាប់​ទៀត​នេះ​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាម៉ិញ ​យោងតាមការផ្សាយរបស់ សារពត៌មាន BTV បានឱ្យដឹងថា ​នាវា​ចម្បាំង ​ដែល​លិច​នៅក្នុង​ បាតទន្លេ​មេគង្គ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ចាម​នេះ​ គឺ​បាន​ផលិត​ឡើង ​នៅក្នុង​សម័យ​អាណានិគមនិយម​បារាំង ហើយ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​សម័យ​សង្គ្រាម​រ៉ាំរ៉ៃ​នៅ​កម្ពុជា​ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧០ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ នាវា​ចម្បាំ ង​នេះ ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ដឹក​គ្រា ប់រំ សេវ​ចេញ​មូលដ្ឋាន​កងទ័ព​អា​មេ​រិក នៅ​វៀតណាម​ខាងត្បូង ​នាំ​យកទៅ​គាំទ្រ​សមរភូមិ​ប្រយុ ទ្ធ​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ទាហាន​ខ្មែរក្រហម​បា ញ់​ព ន្លិច​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧២​ ៕

Read More

កាន់តែក្តៅគគុក! កៅ សីហា ចេញមុខទម្លាយការពិត ពីក្រុម Ah Gi ដែលសម្តែងរឿង «ទុំទាវ ២០២១»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះ រឿង «ទុំទាវ ២០២១» ដែលសម្ដែងដោយក្រុម Ah Gi លក់ឡេ កំពុងរងព្យុះរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីមហាជនកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយសារតែវីដេអូសម្ដែងនោះ បង្កឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា បើទោះបីជាមានការចេញមុខសុំទោសក្ដី ប៉ុន្ដែសន្ទុះនៃការរិះគន់របស់មហាជន នៅតែបន្តឡើងមិនថមថយនោះឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងាកមកអ្នកដឹកនាំរឿង លោក កៅ សីហា ឯណោះវិញ ក៏មិននៅស្ងៀម លោកក៏បានបង្ហោះសារបញ្ចេញយោបលើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកំពុងក្ដៅនេះដែរ ដោយលោកយល់ថា នោះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារលក់ឡេ ដើម្បីធ្វើឱ្យមហាជនកាន់តែស្គាល់ពួកគេកាន់តែច្បាស់ប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះជាសារទាំងស្រុងរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង កៅ សីហា ៖ «ទុំទាវ2021ស្អីនឹង តាមពិតជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ លក់ឡេផស់គេរ៉េ! គេធើឲ្យផ្អើល ឲ្យស្គាល់មុខគេកាន់តែសម្បើម ដើម្បីប្រជ្រៀតចូលទីផ្សារ onlineគេឲ្យកាន់តែវឹកវរ ទើបផលិតអារឿងនឹងឡើងមក។ ទាំងដឹងហើយថា ធ្វើចេញមកនឹងមានគេរិះគន់ ហើយស៊ែរជេរ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែមានគេរិះគន់ ហើយស៊ែរជេរ ដឹងតែអញហើយវើយ ជោគជ័យហើយ មានគេជេរហើយ! ដឹងតាផ្អើលហ្មង! ព្រោះពួកនាងស្គាល់របត់ចរិតជនជាតិនាង! ប្រពៃណីប្រទេសនាង សាសនារបស់ប្រទេសនាង ថាមិនអាចផលិតអីចឹងចេញមកទេ តែដើម្បីរបររកស៊ី គឺថា ត្រូវតែធ្វើវាឡើងមក។ ឥលូវបានដូចចិត្តហើយ! ចេញ clip សុំទោស គឺចប់! ហោចណាស់ ផ្អើលម៉ាគិល គេស្គាល់ថា 2នាក់នាងជាអ្នកណា កាន់តែច្បាស់! បន្ថែមពីកិច្ចសម្ភាសលើកមុន ម៉ាខែ10ម៉ឺន$$ ថែមទៀត! បើនៅប្រទេសថៃ ខ្ញុំជឿថា clip កំប្លែងមួយនេះ គឺមិនជាថ្វីទេ ព្រោះប្រទេសគេបើកទូលាយសិល្បៈស្មើជើងមេឃ គេមិនខ្វល់ថា វាជារឿងអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធសាសនា ឬអ្វីឡើយ សំខាន់ការច្នៃប្រឌិត ថែមថយ ឲ្យមានរសនិយម និងសិល្បៈក្នុងការនាំយកអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាឲ្យសើចសប្បាយ ហើយមិនជាន់ដានអ្វីដែលទស្សនាធ្លាប់ឃើញពីមុនមក! តែកុំមកលេងបែបនេះនៅស្រុកខ្មែរ ត្រូវថ្មោងចឹងណាអូនៗ! Clip សុំទោសក្នុងឡាន ផុសហើយនឹង…

Read More

ថាមែនមែនមិនរួចខ្លួនទេពេលនេះ!! ក្រសួងវប្បធម៌ កោះហៅក្រុមសម្ដែងរឿង «ទុំទាវ ២០២១» ទៅចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីមានកាផ្ទុះកក្រើកមតិរុិះគន់ជាច្រើននៅលើបណ្តាញសង្គមករឿង ទុំ ទាវ 2021 ថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែនៅរសៀលថ្ងៃទី ៤ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានអញ្ជើញ ម្ចាស់ Page Hokima និងអ្នកសម្តែង រឿងទុំទាវ ក្នុង Page Hokima ចូលមក កាន់ទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នៅបន្ទប់លេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរ នៅថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៩.០០នាទីព្រឹក ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការកោះហៅនេះ គឺដើម្បីចូលមកបំភ្លឺ ករណីការថតកាឡៃរឿងទុំទាវ ដែលធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ សាសនា វប្បធម៌ជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាស់ Page Hokima និងអ្នកសម្តែង រឿងទុំទាវ ក្នុង Page Hokima មកបំភ្លឺឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងលើជាកំហិត ។ បើពុំដូច្នោះទេ ក្រសួងនឹងបន្តនីតិវិធីចាត់វិធាន តាមផ្លូវច្បាប់ដោយការចាំបាច់ ៕

Read More

ម្យ៉ាងដែ!! បើចង់ឲ្យកូនអ្នកដឹងទុក្ខធុរៈឪពុកម្តាយនោះ គួរសាកល្បងតាមល្បងតាមវិធីមួយនេះ ធានាជាជោគជ័យ 100%

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រាកដណាស់ ជឿជាក់ថា ឪពុកម្តាយ១០០ នាក់និង ១០០នាក់ តែងរអ៊ូរទាំពីបញ្ហាកូនអាយុច្រើនហើយ តែនៅតែខូចនិង រពិសច្រើន ម្យ៉ាងទៀត​ កូនក៏ចាប់ផ្តើមធំឡើង តែមិនចេះដឹងខុសត្រូវ ល្អអាក្រក់ ពិសេសមិនទាន់ដឹងពីទំហំ ការខិតខំប្រឹងប្រែង ការនឿយហត់ ទុក្ខធុរៈ របស់ពួកគាត់ជាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកជាឪពុកម្តាយ ដែលកំពុងប្រទះបញ្ហានេះ គួរសាកល្បងតាមបងស្រីម្នាក់ ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកថា Kimtiev Sok បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូនៗដែលមិនធ្វើការងារផ្ទះ គឺប្រាកដជាមិនដឹងទុក្ខធុរៈ មិនដឹងគុណឪពុកម្តាយ ហើយក៏មិនយល់ពីភាពលំបាកក្នុងជីវិតឡើយ។ខាងក្រោមនេះគឺជាការបែងចែកការងារផ្ទះខ្លះៗទៅតាមវ័យរបស់កូនៗកូនអាយុ 2ឆ្នាំ ដល់ 3ឆ្នាំ ចេះបោះសំរាមចូលក្នុងធុងសំរាម ស្រោចផ្កា យកខោអាវទុកកូនអាយុ4ឆ្នាំ ដល់ 5ឆ្នាំ ជួយរៀបចំចានអារហារ ក្រោយបាយជួយប្រមូលចានដាក់កន្លែងលាង ចេះបត់ភួយ បត់អាវ ប្រមូលរបស់លេងទុក។កូនអាយុ5ឆ្នាំ ដល់6ឆ្នាំ ចេះជួយជូតតុ បោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រោមជើង បោកលីអូខ្លួនឯង។កូនអាយុ7ឆ្នាំ ដល់12ឆ្នាំ ចេះបោសជូត រៀបចំបន្ទប់គេងដោយខ្លួនឯង លាងចាន ជូតផ្ទះ ធ្វើអារហារងាយៗ។ការងារផ្ទះ មើលទៅគឺពលកម្មងាយៗធម្មតាប៉ុន្តែអាចបង្រៀនកូនៗឱ្យមានឯករាជ្យម្ចាស់ការ ជឿជាក់លើខ្លួនឯង ចេះទទួលខុសត្រូវ ទាំងនេះហើយជាគុណសម្បត្តិមានតម្លៃអស់មួយជីវិតរបស់កូន។ ឪពុកម្តាយគួរផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនបានស្វែងយល់ ទទួលបទពិសោធន៍ពីការធ្វើការងារផ្ទះ។កូនៗអាចរីកចម្រើនមួយកម្រិត ឪពុកម្តាយក៏អាចសម្រាកបានមួយកម្រិតដែរនេះគេហៅថា《ធំដឹងក្តី》៕ បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Read More