អ្នកណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះ! ឪពុកបានត្រឹមមើលកូនខ្លួនឈឺនៅប្រទេសថៃ តាមទូរស័ព្ទ ហើយលោកពូមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិញទើបទៅជួបកូនគាត់កើត ហើយ…

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មានលោកឪពុកម្នាក់ ដែលមានកូនកំពុងតែរៀនបន្តនៅប្រទេសថៃ បានត្រឹមមើលកូនធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយលោកមិនដឹងធ្វើយ៉ាងមិចទើបអាចទៅមើលកូនរបស់លោកនៅទីនោះបែបណាទេ ជាក់ស្តែងយោងតាមគណនីហ្វេសបុករបស់លោក ដែលមានឈ្មោះថា Meng Hour បានរៀបរាប់ថា:

ខ្ញុំបាទជាអាណាព្យាបាលសិស្សចាន់ ម៉េងអាន កូនខ្ញុំបានជាប់បួកទៅរៀននៅថៃឥឡូវកូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់តើខ្ញុំបាទជាអាណាព្យាបាលចង់ទៅមើលកូនតើត្រូវទាក់ទងទៅទងខាងណាវិញដើម្បីទៅមើលកូនព្រោះគាត់ជាសិស្សជាប់អាហារណ៍រូបករណ៍ស្តេចថៃសូមបងប្អូនឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជួយផងខ្ញុំចង់ទៅមើលកូនខ្ញុំណាស់សូមជួយផង៕

Related posts

Leave a Comment