ហួសចិត្ត !! រួមរ័ក្ស គ្នាកណ្ដាលថ្ងៃ កណ្ដាលវាល យ៉ាងហោច១ថ្ងៃ៣ដង ម៉េចក៏បណ្ដោយឲ្យធ្វើអញ្ចឹង នៅជាប់របងមន្ទីរអប់រំខេត្តស្វាយរៀង មានគូរស្នេហ៍១គូ (មានវីដេអូ)

ហួសចិត្ត និយាយលែងចេញ!!! រួមរ័ក្ស គ្នាកណ្ដាលថ្ងៃ កណ្ដាលវាល យ៉ាងហោច១ថ្ងៃ៣ដង ម៉េចក៏បណ្ដោយឲ្យធ្វើអញ្ចឹង នៅជាប់របងមន្ទីរអប់រំខេត្តស្វាយរៀង មានគូរស្នេហ៍១គូ (មានវីដេអូ)មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង នៅទីរួមខេត្តស្វាយរៀង សង្ស័យជាជនវិកលចរិតពីរនាក់សង្សារ ឬប្ដីប្រពន្ធបានរួ ម រ័ ក្ស គ្នាទាំងកណ្ដាល ថ្ងៃ នៅខា ងមុខ មន្ទីរអប់រំខេត្ត បន្ទាប់ពីមានការផ្សាយព័ត៌មាន ក៏ចាប់ផ្តើ

រួមរ័ក្ស គ្នាកណ្ដាលថ្ងៃ កណ្ដាលវាល យ៉ាងហោច១ថ្ងៃ៣ដង ម៉េចក៏បណ្ដោយឲ្យធ្វើអញ្ចឹង នៅជាប់របងមន្ទីរអប់រំខេត្តស្វាយរៀង មានគូរស្នេហ៍១គូ (មានវីដេអូ)មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង នៅទីរួមខេត្តស្វាយរៀង សង្ស័យជាជនវិកលចរិតពីរនាក់សង្សារ ឬប្ដីប្រពន្ធបានរួ ម រ័ ក្ស គ្នាទាំងកណ្ដាល ថ្ងៃ នៅខា ងមុខ មន្ទីរអប់រំខេត្ត បន្ទាប់ពីមានការផ្សាយព័ត៌មាន ក៏ចាប់ផ្តើមមាន អាជ្ញាធរចុះមកនាំពួក

សូមទស្សនាវីដេរអូខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment