ករណីចោរលួចកាប់ឈើគ្រញូងនៅតំបន់អង្គរ អាជ្ញាធរអប្សរាថា ខ្លួនគ្រប់គ្រងតែពេលថ្ងៃទេ ចោរលួចកាប់ពេលយប់…

លោក ឡុង កុសល អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធជា តិអប្សរាថា ដើមឈើដែ លវាកាប់ វាមិនដែលកា ប់ពេលថ្ងៃទេ។ ហើយការគ្រប់គ្រង់របស់ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺតែម៉ោ ងពេលថ្ងៃទេ ពេលយប់ គឺស្ថិតការ គ្រប់គ្រងរបស់នគរបាល ការពារបេតិភណ្ឌ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
លោកអះអាង យ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងគ្រុបតេ លេក្រាមសៀម រាបប៉ុស្តិ៍ ក្រោយពេ លបណ្ដាញសៀមរា បប៉ុស្ដិ៍បាន ចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក រណី កាប់ ឈើគ្រញូង នៅក្នុង តំបន់គ្រប់គ្រង ដោយ អាជ្ញាធរជា តិអប្សរា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរម្លឹកថាដើម ឈើគ្រញូងមួយដើម ដែលដុះ នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយ អាជ្ញាធរជាតិ អប្សរាត្រូវបា នជនមិនស្គាល់ អត្តសញ្ញាណរួចកាត់យកបាត់ដោ យសុវត្ថិភាព។ បើតាមរកំណ ត់ហេតុសរសេរថា នៅវេលា ង០៩និង ៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី១១ខែសីហាឆ្នាំ២០២០ ចំណុចគោកបាខែង ក្រុមទី៦ភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់កោ កចក ក្រុងសៀមរាប ការចុះត្រួត ពិនិត្យដល់ទី តាំងជាក់ស្ដែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ឃើញថាពិតជាមានការលួ ចកា ត់ឈើគ្រញូងដែ លមានមុខកាត់ ០.២ម៉ែត្រពិតប្រាកដមែន ដោយជ នមិនស្គាល់មុខ ហើយដើមគ្រញូងនេះត្រូវជន មិនស្គាល់មុខនោះលួច យកកំ ណាត់ពាក់ កណ្ដាល អស់ប្រវែងប្រមាណ៣ម៉ែត្រ ដោយបន្សល់ទុកគល់នឹងចុងប៉ុណ្ណោះ។បើយោ ងតាមរបាយកា រណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាក រណីនេះក្រុមការងារនឹងបន្តស្រាវជ្រាវ រក ជនប្រព្រឹត្តមកផ្តន្ទាទោសតាម ផ្លូវច្បាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកថាកា លនៅវលា ម៉ោង១៤ ០០នាទីថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ចំណុច ព្រៃឧទ្យានអ ង្គរភូមិក្រវ៉ាន់ សង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាប មានជន ស ង្ស័ យពុំស្គាល់មុខបា នលួចកា ប់ឈេីគ្រញូងអ ស់ចំនួ ៤ដេីម ផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក រណីលួចកាប់ឈើគ្រញូងនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោ យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ជាបន្តបន្ទាប់ បែបនេះ គេនៅមិនទា ន់ឃើញអា ជ្ញាធរ ជាតិអប្សរាចា ប់បានជ នស ង្ស័យ យក មកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅ ឡើយទេ៕

Related posts

Leave a Comment