ទឹកចិត្តម្តាយ ! ក្រោយឃើញ វីដេអូ លោកបង ដេវិត និមន្តបិណ្ឌបាត្រ នៅផ្សារស្នឹង ព្រឹកមិញ ភ្លាម ម្តាយលោកបង រំជួលចិត្តជាខ្លាំង ក៏ភ្ជាប់សារមួយឃ្លា ថា…(មានវីដេអូ)

Related posts

Leave a Comment