សាកថ្មទូរស័ព្ទពេញៗទៅ! EDC ប្រកាសផ្ដាច់ភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនេះរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ

អគ្គីសនីកម្ពុជាបានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលារៀងៗខ្លួន ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះ តំបន់ទាំងអស់នោះអាចនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គីសនីបណ្តោះអាសន្នទម្រាំការជួលជុលចប់ ។

អគ្គីសនីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ទាំងនោះ អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលខាងអគ្គីសនីកម្ពុជាសូមអភ័យទោសទុកជាមុន ៕

ខាងក្រោមនេះជាតារាងលម្អិតនៃពេលវេលា និង ទីកន្លែងដែលអគ្គីសនីកម្ពុជាត្រូវរុះរើជួសជុល៖

Related posts

Leave a Comment