ដូចធ្វើបុណ្យជួយស៑ែរម្នាក់ទៅបងប្អូន!លោកតាក្រណាស់ ហើយគាត់ពិកាជើងតាំងពីរសម័យសង្រ្គៀមពេលនេះគាត់កំពុងខ្វះខាត់

ប្រភព ជាង រម្យ:លោកតាមានឈ្មោះ រស់ បេ គាត់មានអាយុ ជាង60 ឆ្នាំគាត់ដំណាលប្រាប់ខ្ញុំថាពីសម័យសង្គ្រាមគាត់កាន់កងវរៈសេនាតូចគាត់នៅភូមិព្រៃបាសឹងឃុំបាស្រែស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវ។គាត់ជាជនពិការពីការជើងខាងស្ដាំភ្នែកទាំងសងខាងជីវភាពគាត់ក្រលំបាកណាស់ គាត់រស់នៅផ្ទះស័ង្កសីមួយខ្នងដែលមានសភាពបាក់បែកធ្លុះធ្លាយ។

គាត់បានប្រាប់បន្តទៀតថា គាត់ពីការដោយសម័យសង្គ្រាមរយៈពេលជិត 30 ឆ្នាំហើយតែគាត់មិនដែលមានប្រាក់ខែទេ។

នេះជាលេខទូរសព្ទរបស់គាត់ផ្ទាល់សូមបងប្អូនជួយគាត់ផងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាមលេខនេះ បាន 0977817022

Related posts

Leave a Comment