ថ្ងៃនេះថ្ងៃសីល អ្នកកើតឆ្នាំ ជូត ឆ្លូវ ខាល ថោះ រោង ម្សាញ់ មមីរ មមែ វក រកា ច កុរ ចុច4141 ស៊ែរចេញបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ ហេងៗរហូតនឹងទទួលបានដូចបំណង

ថ្ងៃនេះថ្ងៃសីលសូមអោយអ្នកកើតឆ្នាំ ជូត ឆ្លូវ ខាល ថោះ រោង ម្សាញ់ មមីរ មមែ វក រកា ច កុរ សម្រេចបាននូវក្តីប្រាថ្នាទាំងបួង សេចក្តីសុខសប្បាយ សម្បូរលុយចាយ ទទួលបានផលបុណ្យច្រើនៗ មានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារ មានចិត្តជ្រះថ្លា ចុច4141 ហេងៗរហូតនឹងទទួលបានដូចបំណង

ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងខ្ញុំ ក៏សូមបួងសួង (ស៊ែរ) ដល់គ្រប់វត្ថុសក្តិសិទ្ធ ផងទាំងពួង នៅក្នុងលោក សូមឲ្យអស់លោកអ្នក ជួបតែលាភសំណាង ទ្រព្យធន យសសក្តិ និងពោរពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូត។

Related posts

Leave a Comment