ខឹងមេស៊ីដាច់លុយច្រើនពេក អត់ចែកឲ្យកូនចៅចាយដែរ នាំគ្នាប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

លោកកែប កត់ នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើម្នាក់ ត្រូវកូនចៅក្រោម ឱវាទដា ក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន៣ច្បាប់ ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដោយចោទប្រកាន់ ថា លោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាល ព្រៃឈើរូបនេះ ប្រព្រឹត្តអំពើ ពុករ លួយ កិបកេងប្រាក់ លើកទឹ កចិត្តដែលត្រូវបែង ឲ្យកូនចៅ ក្រោមឱវាទ រាប់រយ លានរៀល យកចាយ វា យម្នាក់ឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លង ទៅថ្មីៗនេះ មន្ត្រីមេព្រៃ រួមមាន៖ នាយរងខណ្ឌ, នាយផ្នែក, នាយសង្កាត់, នាយរង សង្កាត់រដ្ឋបាល ព្រៃឈើ ខេត្តរតនគិរី បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹង គោរព ចូលទៅលោកវេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ , ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ពីករណីមេស៊ីដាច់ខាងលើនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកទៀត ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ មន្រ្តីទាំងអស់នោះ បានបន្តដាក់ ពាក្យបណ្ដឹងទៅប្រធា នអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុ ករលួយ ស្តីពីកម្មវត្ថុដដែ លនេះ បន្តទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះ បានសរ សេរថា លោក កែប កត់ នាយខណ្ឌរដ្ឋបាល ព្រៃឈើខេត្ត រតនគិរី បាន ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ក្នុងការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់លើក ទឹកចិត្ត( ប្រាក់អប្បហារ) ពាកព័ន្ធទៅនឹ ងលិខិតស្នើសុំប្រាក់ចំនួន៥ច្បាប់ ស្នើសុំទៅប្រតិភូរា ជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួល បន្ទុកប្រធានរដ្ឋបា លព្រៃឈើ តាមរយៈលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តរតនគិរី ដើម្បីយកមក បែងចែ កឲ្យកូនចៅ តិចតួច និងកឹបកេងយ កចា យ វា យបុគ្គលម្នាក់ឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដ ដែលនោះ បានបន្តថា ប្រាក់លើកទឹក(ប្រាក់អប្បហា)ដែលត្រូវបែ ងចែកឲ្យកូន ចៅក្រោមឱវាទ ត្រូវលោកនាយខណ្ឌកឹបកេញ តាំងពីឆ្នាំ២០១៦ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ហើយ ទើបតែបែ កធ្លា យរឿងមិនប្រក្រតី ប្រាក់លើកទឹកចិត្តនេះ ចាប់ពី ខែ០៣ ឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ខែ៥ ឆ្នាំ២០២០នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើគ្រាន់តែគិតចាប់ពីខែ៦ ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ខែ៦ ឆ្នាំ២០២០នេះ ទឹកប្រាក់លើកទឹ កចិត្ត(ប្រាក់ អប្បហា)ជាង ៣រយលានរៀល ត្រូវបានលោក កែប កត់ នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ កឹបកេងយ កស៊ីម្នា ក់ឯង ដោយយក មកបែងចែក ឱ្យកូ នចៅ ក្រោមឱវាទ តិចតួចបំផុត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយមន្រ្តីដែលនា យខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ នេះ ចែកឱ្យច្រើន គឺមានតែមន្រ្តីដែលពូ កែរុ កគួន ដេញ ដោលច្រើន ឯមន្រ្តីណាមិនពូកែ ដេញដោល បានតិចតួច និងមា នមន្រ្តីខ្លះមិនបានសោះ ក៏មានដែរ ។ពាក់ព័ន្ធកា រចោទប្រកាន់ខាងលើនេះ KBN មិនអាចសុំការ បំភ្លឺពីលោក កែប កត់ នាយ ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃ ឈើខេត្តរតនគិរី បាននៅឡើយទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment