ក្តៅៗ! អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចបិទអាគាររោងចក្រផលិតកាបូប ភីវី នៅស្រុកបាទី ក្រោយជនជាតិចិន២នាក់ប្តីប្រពន្ធ និងខ្មែរម្នាក់ រកឃើញឆ្លងជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ខេត្តតាកែវ) យោងតាម ក្រសួងព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រាចបិទរោងចក្រផលិតកាបូប ភីវី ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្រោយជនជាតិចិន២នាក់ប្តីប្រពន្ធ និងខ្មែរម្នាក់ រកឃើញឆ្លងជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្ដម អ៊ូច ភា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវ អញ្ជើញដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធ បើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ បន្ទាប់ពីសម្រេចបិទរោងចក្រផលិតកាបូប ភីវី ជាបណ្តោះអាសន្ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមានទីតាំងនៅភូមិឃ្លាំងសម្បត្តិ ឃុំពត់ស ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ក្រោយពីបានរកឃើញជនជាតិចិនពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ និងខ្មែរម្នាក់ឆ្លងជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ-១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នៅសាលាស្រុកបាទី។

Related posts