ស្តាប់ហើយរំជួលចិត្ត! អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតម្នាក់ រៀបរាប់ទាំងអួលដើមក ប្រាប់ពីការលំបាក និង ស្នើសុំឲ្យប្រជាជនគួរធ្វើរឿងមួយនេះ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០ កុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ រួចមក ចំនួនករណីឆ្លងនៅកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដែលបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទៅប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ប្រឈមមុខទៅនឹងស្ថានការណ៍ដ៏ពិបាក ក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលជាអ្នកប្រឈមជួរមុខ បាននឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម ទាំងក្នុងការព្យាបាល ការចា ក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការទៅយក និងដឹកអ្នកជំ ងឺ កូ វី ដ១៩ទៅសម្រាកព្យាបាលជាដើម។យ៉ាងណាមិញ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូម្នាក់បានធ្វើការបង្ហោះលើគណនីTik Tok ដោយបានធ្វើការបង្ហាញពីការលំបាក និងអំពាវនាវដល់បងប្អូន ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នេះថា÷

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងវីដេអូនឹង ខ្ញុំអត់ចង់បានអីច្រើនពីប្រជាជនខ្មែរទេ គ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្នាការពារ និងនៅផ្ទះគ្រប់គ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ពួកខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា ថាពួកខ្ញុំពិតជាហត់ តែពួកខ្ញុំនៅតែស៊ូទ្រាំ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៅទៀតនោះ សូមទស្សនាវីដេអូដែលមានភ្ជាប់ជូននៅផ្នែកខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា÷

Related posts