អាសូរណាស់! ក្មេងប្រុសម្នាក់ឆ្លងជំ​ ងឺកូ វី ដ១៩ ដែរធ្វើអោយជំ ងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់ប្អូនវិវត្តន៍ទៅជាធ្ងន់ធ្ងរ តែពេលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ វេជ្ជ ឆន សុធារី/chhorn sotheary ឯកទេសជំ ងឺសួតនិងផ្លូវដង្ហើម បានឲ្យដឹងថា៖ <<​ប្អូនប្រុសអាយុទើបតែ១៥ឆ្នាំ ឱពុកជាទីស្រឡាញ់ទើបតែបាត់ បង់ជីវិតដោយសាកូ​ វី ត១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួនក៏ឆ្លងជំ ងឺដែរ ដែរធ្វើអោយជំ ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១របស់ប្អូនវិវត្តន៍ទៅជាធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់តែម្នាក់ឯងក្នុងអាគារកូវីដជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជួមុខមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារឿងដ៏ក្រៀមក្រំដោយសារកូ វី ដ១៩ 😔💔😔💔 សូមការពារខ្លួនអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកពីកូ វី ដ១៩ @3កុំ ៣កាពារ។ អរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យជួមុខមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត>>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts