បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូគេ.ចប៉ារ៉ាស់ ហៅមិនឈប់ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ខំចិត្តវា.យ.ខ្នោះ.ភ្លាមៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសម្នាក់បានព្យាយាមជិះម៉ូតូគេ.ចប៉ារ៉ាស់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការដ្ឋាននគរបាលជាតិអន្ត.រា.គមន៍ស្នងឃា.ត់ខ្លួនវា.យខ្នោះភ្លាមៗ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចម្តុំវត្តអង្គតាមិញ សង្កាត់ចោមចៅទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូតែម្នាក់ឯង លុះជិះមកដល់ចំណុចប៉ារ៉ាស់របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាងលើ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាក់សួរនាំអំពីការធ្វើដំណើរនៅក្នុងកំលុងពេលបិទខ្ទប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែជនសង្ស័យរូបនេះមិនបានឈប់ និង ធ្វើការសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទេ បែរជាព្យាយាមជិះម៉ូតូរត់គេ.ចប៉ារ៉ាស់របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅវិញ ទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឈានទៅដល់ការឃា.ត់ខ្លួន វ៉ៃ.ខ្នោះតែម្តង ៕

Related posts