គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩ មេសា ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅផ្សារដើមគ ឡើងដល់ ២១៣ នាក់ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​បង្ហោះ​របស់​អនុគណៈកម្មការ​ស្រាវជ្រាវ​ជំ.ងឺ​កូ.វី.ដ-១៩ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ករណី​ឆ្លង​កូ.វី.ដ-១៩ នៅ​ផ្សារ​ដើមគ នៅ​តែ​បន្ត​កើន​ឡើង ដោយពីមួយថ្ងៃទីមួយថ្ងៃ គេបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធឆ្លងបន្តគ្នាគួរឱ្យបារម្ភ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះ បើគិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ១៥ និង ១៣ នាទី អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​សរុប​ចំនួន ២១៣ នាក់ នៅផ្សារដើមគ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​មាន​វិជ្ជមាន​វី.រុ.ស​កូ.វី.ដ-១៩ ៕

Related posts