អស់បារម្ភហើយ! អ្នកឧញ្ញាឡេង ណាវ៉ាត្រា បានប្រកាសលក់អង្ករមួយបាវ៥០គីឡូ ត្រឹមតែ ១៩ដុល្លា ហើយក្នុងមួយគ្រួសារអាចកុម្ម៉ង់ទិញបានត្រឹមតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកអ្នកឧញ្ញាឡេង ណាវ៉ាត្រា ។ ដោយឡែកនាពេលថ្មីនេះយោងតាមហ្វេសប៊ុកផេកអ្នកឧញ្ញា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ផ្ទាល់បានប្រកាស់ថា៖ <<សូមជួយShare អោយពុកម៉ែបងប្អូនឈប់បារម្ភរឿងអង្ករទៀតទៅ ក្រុមហ៊ុន :City Rice Import Export Co., Ltd. សម្រេចផ្គត់ផ្គង់អង្ករម្លិះបាយទន់លេខ២ (អូអឹម៥៤៥១)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកផ្សារកសិផលធម្មជាតិឡេងណាវ៉ាត្រា 420$ក្នុងមួយតោន ផ្សារកសិផលឡេងណាវ៉ាត្រាលក់ចេញវិញក្នុងតម្លៃ380$ក្នុងមួយតោន គឺខាត40$ក្នុងមួយតោន ដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយបាវ50KGតម្លៃ19$ស្មើនឹង76000រៀល 👉បងប្អូនអាចកុម្ម៉ង់ទិញបានក្នុងមួយគ្រួសារត្រឹមតែ6បាវស្មើនឹង300KG ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចទិញលក់បន្ដទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំលៃនេះមាននៅតែផ្សារកសិផលធម្មជាតិឡេងណាវ៉ាត្រាប៉ុណ្ណោះ👉បើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងមកដើម្បីសហការណ៍ជាមួយផ្សារយើងខ្ញុំដឹកជញ្ជូនជូនពុកម៉ែបងប្អូន🙏🙏🙏🙏សូមបងប្អូនCommentលេខទូរស័ព្ទនិងចំនួនអង្ករខាងក្រោម ហើយថ្ងៃទី20ពេលរសៀលក្រុមកាងារនិងទាក់ទងដឹកជូនពុកម៉ែបងប្អូន🙏🙏🙏>>

Related posts