អាសូរណាស់! មានទម្ងន់ជិតគ្រប់ខែហេីយបែរមកជួបនៅមកជួបនៅរឿងអកុសលឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងខេត្តពោធិ៏សាត់បានធ្វេីការប្រកាស់ហេីយនៅពេលនេះមានអ្នកជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩១នាក់ដែលបានរកឃេីញនៅក្នុងខេត្តពោធិ៏សាត់កាលពីយប់មុីញដែលមានសភាពគួរអោយអា.ណិ.តខ្លាំងនាស់ដោយសារតែមានការមេីលឃេីញពីទិដ្ឋភាពផ្ទាល់របស់អ្នកជំ.ងឺំស្រីម្នាក់នោះមានពរពោះជាទម្ងន់ដែលមេីលពីសភាពទៅជិតនឹងគ្រប់ខែហេីយដែលមិនគួរណាមានរឿងបែបនេះកេីតឡេីងនោះទេ។ដែលក្នុងការពិនិត្យបានអោយដឹងថានៅក្នុងនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានអ្នកជំ.ងឺកូ.វី.ដ១៩ចំនួន៣អ្នកដែលបានរិកឃេីញនៅក្នុងខេត្តពោធិ៏សាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី០៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ក្នុងសារលិខិតរបស់ក្រសួងបានបញ្ជាក់មកកាលពីម្សិលថ្ងៃមុិញនេះឯង។ក្នុងនោះដែរក៏បានអោយដឹងថាអ្នកជំងឺទាំង៣មានឈ្មោះនឹងប្រវត្តនៃការស្នាក់នៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.ឈ្មោះ ថូន ចន្ធូ ភេទស្រី មានផ្ទៃពោះ ៩ ខែ រស់នៅសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ពលករ មកពីភ្នំពេញ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស កំបូល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.ឈ្មោះ ណាង ស្រីនិត ភេទស្រី រស់នៅ ឃុំតាលោ ស្រុកតាលោសែនជ័យ ជាពលករមកពី ខេត្តព្រះសីហនុ ចំណុចអូរ៥។ ៣.ឈ្មោះ ជាន សំណាង ភេទប្រុស រស់នៅឃុំក្រពើរពីរ។​​ ស្រុកលវែងជាអ្នកដែលបាន ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយឈ្មោះ មាស សម្បត្តិ ជាអ្នកមកពីខេត្តកណ្តាល៕ សូមអានលំអិតលិខិតខាងលើក្រោមនេះ:

Related posts